Ν 4759/2020 (ΦΕΚ 245Α/2020) “Εκσυγχρονισµός της Χωροταξικής και Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις”.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (245Α/2020) ο νέος νόμος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα “Εκσυγχρονισµός της Χωροταξικής και Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις”.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP