Προκήρυξη εξετάσεων για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος (Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2021)

Το ΤΕΕ προκηρύσσει τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2021.

Η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία δείτε εδώ

Δείτε την προκήρυξη εδώ


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP