Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση Καταλόγου Πραγματογνωμόνων

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε. , στην 12η/13-07-2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να καταρτίσει τον νέο κατάλογο πραγματογνωμόνων του Τμήματος και τον νέο κατάλογο πραγματογνωμόνων Δικαστηρίου για την τετραετία 2020-2024.

Οι κατηγορίες πραγματογνωμοσυνών για την τετραετία 2020-2024 είναι:

1.Βλάβες σε φέροντα οργανισμό και οδηγίες αποκατάστασης, Έλεγχος Θεμελιώσεων

2. Έλεγχος Θεμάτων ΓΟΚ

3. Οικοδομικές κακοτεχνίες και ελλείψεις, διαπιστώσεις σταδίου εργασιών, Έλεγχος πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών,  Υγρασίες, υγρομόνωση, ηχομόνωση, θερμομόνωση

4. Επιμετρήσεις εργασιών,  Έλεγχος ορίων οικοπέδων και αγροτεμαχίων, Μετρήσεις ακριβείας

5. Εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπέδων, και κτημάτων,

6. Έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,  ανελκυστήρων, Έλεγχος κεντρικής θέρμανσης, κατάρτιση πινάκων δαπανών θέρμανσης, Κλιματισμός συστήματα ψύξης, Έλεγχος μηχανημάτων με ηλεκτρονικά μηχανήματα, Έλεγχος ύψους θορύβων, όχλησης και ρύπανσης από βιοτεχνικές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις

7. Έλεγχος ζημιών σε αυτοκίνητα, Έλεγχος και εκτιμήσεις παλαιότητας σε οδοποιητικά μηχανήματα και μηχανήματα τεχνικών έργων

8. Έλεγχος συνθηκών εργατικών ατυχημάτων σε χώρους εργασίας

9. Έργα αποχετεύσεως, υδρολογικά, υδρεύσεις, λεκάνες απορροής, αποστραγγιστικά δίκτυα, Εκτίμηση ζημιών από πλημμύρες, πυρκαγιές , και γεωλογικά φαινόμενα , πυρασφάλεια

10. Έργα οδοποιίας

Καλούνται οι συνάδελφοι που είναι μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας και επιθυμούν να στελεχώσουν τον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας και τον κατάλογο πραγματογνωμόνων ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στο fax: 2641031506 ή στο email: tee_ait@tee.gr, έως την 14/08/2020.

Προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στους καταλόγους πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας και του Δικαστηρίου είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον πέντε ετών από την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ. Σύμφωνα με το Π.Δ.15/16-1-1935 μόνον τα τακτικά μέλη του ΤΕΕ μπορούν να εγγραφούν στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων. Κάθε συνάδελφος μπορεί να επιλέξει μέχρι τρείς (3) κατηγορίες πραγματογνωμοσυνών.

Ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων θα ανανεώνεται (με όσους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έτη εμπειρίας και εφόσον το επιθυμούν) στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

Δείτε την σχετική αίτηση και εδώ

TOP