Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση Καταλόγου Εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε., στην 12η/13-07-2020 συνεδρίασή της , προκειμένου να συγκροτηθεί από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος ο κατάλογος Εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για την τετραετία 2020-2024, αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωσή του.

Καλούνται οι συνάδελφοι που είναι μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας και επιθυμούν να στελεχώσουν τον κατάλογο Εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτηση τους στο fax: 2641031506 ή στο email:tee_ait@tee.gr , έως την 14/08/2020.

Προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον κατάλογο Εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον δέκα ετών από την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν και τα ομότιμα μέλη ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Ο κατάλογος των εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα ανανεώνεται (με όσους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έτη εμπειρίας και εφόσον το επιθυμούν) στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

Δείτε την σχετική αίτηση και εδώ

TOP