Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ομάδας εργασίας

Η Δ.Ε., στην 16η/05-11-2020 συνεδρίασή της , αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της ομάδας εργασίας με αντικείμενο την υποβοήθηση της Δ.Ε. για την διεκδίκηση, οργάνωση και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Καλούνται οι συνάδελφοι, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ως  άνω ομάδα εργασίας  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα  με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την  Τρίτη 15  Δεκεμβρίου 2020.

Δείτε την σχετική αίτηση εδώ


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP