Ανακοινώσεις Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης για την Επιλογή Εκπροσώπων σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

Ανακοινώσεις για την Διενέργεια Κλήρωσης για την Επιλογή Εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στις κάτωθι Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων:

“Ανάπλαση Οδού Χαριλάου Τρικούπη και Σύνδεση του Εμπορικού Κέντρου με το Επιχειρηματικό Κέντρο στην Νοτιοανατολική Είσοδο Πόλης Αγρινίου”

“Αναπλάσεις – Βελτιώσεις Οδών Κέντρου πόλης Αγρινίου» 

“Ανάπλαση Περιοχής Αγίου Ιωάννη Ρηγανά με Κατασκευή Δικτύου Πεζοδρόμων & Ποδηλατόδρομου” 

“Ανακατασκευές Πεζοδρομίων – Διαμορφώσεις Ραμπών ΑΜΕΑ Οδών Δήμου Αγρινίου” 

“Ολοκλήρωση Οδών του Επιχειρηματικού Κέντρου στην Νοτιοανατολική Είσοδο Πόλης Αγρινίου”


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP