ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021: Βήματα και Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Πολυκατοικίας

Η υποβολή αιτήσεων πολυκατοικίας θα πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 (ώρα έναρξης 14.00) ως και την Δευτέρα 30 Μαίου 2022.

Τα διαδοχικά βήματα ενεργειών κατά την αίτηση πολυκατοικίας έως και την  υποβολή της, είναι τα εξής:

Α. Βήματα αίτησης Πολυκατοικίας  

-Σύνδεση του εκπροσώπου της πολυκατοικίας στο πληροφοριακό σύστημα. Αυθεντικοποίηση χρήστη. Επιλογή Περιφέρειας στην οποία ανήκει το ακίνητο για το οποίο θα υποβληθεί η αίτηση.

-Σύνδεση του ιδιοκτήτη συμμετέχοντος διαμερίσματος στο πληροφοριακό σύστημα. Αυθεντικοποίηση χρήστη. Επιλογή Περιφέρειας στην οποία ανήκει το ακίνητο για το οποίο θα υποβληθεί η αίτηση. 

 1. Έναρξη καταχώρησης αίτησης Πολυκατοικίας , Κατάσταση 01.

Δημιουργία αίτησης Πολυκατοικίας από τον εκπρόσωπο. Καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων.

Μετάβαση στην κατάσταση 02.Καταχώρηση Βασικών Στοιχείων Αίτησης 

 1. Έναρξη καταχώρησης αίτησης συμμετέχοντος διαμερίσματος, Κατάσταση 01.

Δημιουργία νέας αίτησης από τα συμμετέχοντα διαμερίσματα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία (μπορεί να γίνει και πριν ή παράλληλα με  το βήμα 1).

Μετάβαση στην κατάσταση 02.Καταχώρηση Βασικών Στοιχείων Αίτησης 

 1. Έλεγχοι επιλεξιμότητας αίτησης Πολυκατοικίας, Κατάσταση 02.

Σύνδεση στην αίτηση Πολυκατοικίας των συμμετεχόντων διαμερισμάτων   πολυκατοικίας. Καταχώρηση  των βασικών στοιχείων αίτησης, του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, των δικαιολογητικών, επιλογή Συμβούλου έργου.

Μετάβαση στην κατάσταση 03. Καταχώρηση Πρότασης Παρεμβάσεων 

 1. Έλεγχοι επιλεξιμότητας αίτησης συμμετέχοντος διαμερίσματος, Κατάσταση 02.

Αποδοχή της σύνδεσης με την αίτηση Πολυκατοικίας από τα διαμερίσματα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία. Καταχώρηση των βασικών στοιχείων αίτησης & έλεγχοι/διασταυρώσεις  οικονομικών στοιχείων / στοιχείων ακινήτου.

Μετάβαση στην κατάσταση 03. Καταχώρηση Πρότασης Παρεμβάσεων 

 1. Καταχώρηση πρότασης παρεμβάσεων αίτησης Πολυκατοικίας , Κατάσταση 03.

-Σύνδεση του Α’ ενεργειακού επιθεωρητή στο πληροφοριακό σύστημα. Αυθεντικοποίηση χρήστη. Επιλογή της αίτησης πολυκατοικίας. Καταχώρηση του συνόλου των παρεμβάσεων στην αίτηση Πολυκατοικίας , των Λοιπών στοιχείων και οριστικοποίηση.

Μετάβαση στην κατάσταση 03.στ Αποδοχή/απόρριψη της πρότασης παρεμβάσεων. 

 1. Αποδοχή ή απόρριψη πρότασης παρεμβάσεων αίτησης Πολυκατοικίας, Κατάσταση 03.στ

Ο εκπρόσωπος αποδέχεται ή απορρίπτει την πρόταση παρεμβάσεων και τα λοιπά στοιχεία που έχουν οριστικοποιηθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή.

Μετάβαση στην κατάσταση 03. Καταχώρηση Πρότασης Παρεμβάσεων, στην περίπτωση απόρριψης.

Μετάβαση  στην κατάσταση 03.δ Αίτηση πολυκατοικίας σε προσωρινή υποβολή, στην περίπτωση αποδοχής.

 1. Αίτηση συμμετέχοντος διαμερίσματος σε προσωρινή υποβολή, Κατάσταση 03.δ.

Αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης παρεμβάσεων, των λοιπών στοιχείων και του επιλέξιμου Προϋπολογισμού.  

Μετάβαση στην κατάσταση 03. Καταχώρηση Πρότασης Παρεμβάσεων, σε περίπτωση απόρριψης.

Παραμονή  στην κατάσταση 03.δ Αίτηση πολυκατοικίας σε προσωρινή υποβολή, σε περίπτωση αποδοχής. 

 1. Αίτηση πολυκατοικίας σε προσωρινή υποβολή, Κατάσταση 03.δ.

Υποβολή της Αίτησης Πολυκατοικίας – λήψη αριθμού πρωτοκόλλου.

Μετάβαση στην κατάσταση 03.ζ «Αίτηση υποβληθείσα». Αυτόματη μετάβαση των αιτήσεων των συμμετεχόντων διαμερισμάτων  στην κατάσταση 03.ζ «Αίτηση υποβληθείσα» – δέσμευση Π/Υ για τα συμμετέχοντα διαμερίσματα.

Β. Παράδειγμα στοιχείων αίτησης Πολυκατοικίας

Τετραώροφη πολυκατοικία οκτώ (8) διαμερισμάτων με ισόγειο κατάστημα και αποθήκες

 Χιλιοστά συνιδιοκτησίας ‰
 Διαμερίσματα/καταστήματαΑποθήκες
Α11192
Α2962
Β11192
Β2962
Γ11192
Γ2962
Δ11192
Δ2962
Ι1 (Ισόγειο κατάστημα)1222
Σύνολα:98218

Στο πρόγραμμα δεν συμμετέχει το διαμέρισμα Δ2.

Κατά την καταχώρηση στοιχείων από τον εκπρόσωπο της Πολυκατοικίας πρέπει να δηλωθούν τα παρακάτω:

 • Αριθμός κατοικιών στο κτίριο που υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα: 7
 • Συνολικά χιλιοστά διαμερισμάτων που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 96 ‰
 • Συνολικά χιλιοστά λοιπών χώρων (καταστήματα, εργαστήρια κ.α.): 140 ‰
 • Συνολικά χιλιοστά διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 764 ‰

Σημειώσεις:

Ποσοστό επιχορήγησης: ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία του κάθε αιτούντα και την ιδιοκατοίκηση ή όχι της κατοικίας (πίνακας 2.2.2 του Οδηγού εφαρμογής).

Πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% : δεν δίνεται διότι δεν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων. 

Δείτε το Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα  του προγράμματος Εξοικονομώ 2021, για την υποβολή αιτήσεων Πολυκατοικίας

 

       
  

 


 

TOP