Παράταση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων

«Μέχρι τις 06 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15.00μμ  παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) σύμφωνα με την υπ΄αρ΄4113/18-01-2023 Υπουργική Απόφαση», σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση εκδόθηκε η «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων»

Μέχρι και τη νέα ημερομηνία (06 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15.00) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής νέων μελών που θα στελεχώσουν το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Στόχος της πρόσκλησης είναι η διεύρυνση του υφιστάμενου Μητρώου ΕΜΠΑ και η ταυτόχρονη επιτάχυνση των αξιολογήσεων των επενδυτικών σχεδίων.

Με την απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω

Α) της σχετικής πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://cert.tee.gr/

Β) ή την σχετική πλατφόρμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://eservices.oe-e.gr/oee/login.jsp

αναλόγως της ιδιότητάς τους.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν στη σχετική εφαρμογή (Αίτηση υποψηφιότητας για ΕΜΠΑ) τα στοιχεία της αίτησης και να καταχωρήσουν σε ηλεκτρονική μορφή τα έγγραφα που πιστοποιούν τις προϋποθέσεις ένταξης και τα προσόντα αυτών.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για να εγγραφούν στο ΕΜΠΑ, θα κληθούν στη συνέχεια από την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικά με τις διαδικασίες του Αναπτυξιακού Νόμου. Κατόπιν θα αξιολογηθούν με δοκιμασία επάρκειας, με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως, για την πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης του θεσμικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Νόμου και του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ – Α.ν).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια αξιολόγησης στην σχετική ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/organa/evaluation

Δείτε εδώ τη σχετική ΥΑ

Βοηθητικά Έγγραφα:

Πληροφορίες:

Τμήμα Επιστημονικού & Αναπτυξιακού Έργου

Τηλέφωνα: 2103291286, 2103291442, 2103291252

E mail: sci-work@central.tee.gr

 

                    

       
  

 


 

TOP