Προκήρυξη Διαγωνισμού της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για εξεύρεση χώρων προς μίσθωση για στέγαση Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του Φορέα

  Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Δείτε το τεύχος της διακήρυξης εδώ

     


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP