ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Υποέργου 9 «Διασύνδεση των Νέων Διαδικτυακών Υπηρεσιών με τα Παραγωγικά Συστήματα του Κτηματολογίου»

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ


 
 
 

 

TOP