Διαδικτυακή εκδήλωση για την υαλοσανίδα Glasroc X

   Συνάδελφοι

η SAINT – GOBAIN διοργανώνει σήμερα διαδικτυακή εκδήλωση για την υαλοσανίδα GlasrocX. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στα παρακάτω link:

Πρόσκληση: https://bit.ly/3dr29BL

Φόρμα Εγγραφής: https://bit.ly/3dmiAiM

Σύνδεση στη παρουσίαση: https://bit.ly/3gnJ7Or

     


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP