Προκήρυξη εξετάσεων για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος (Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2020)

Το ΤΕΕ προκηρύσσει τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2020.

Η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία δείτε εδώ

Δείτε την προκήρυξη εδώ

TOP