Ανακοίνωση Προγράμματος Εξετάσεων για την Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων εδώ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος θα διεξαχθούν αποκλειστικά από απόσταση, μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ. Οι υποψήφιοι που έχουν λάβει έγκριση από το ΤΕΕ, θα πρέπει να εισέλθουν στον λογαριασμό που έχουν δημιουργήσει στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Υποβολής Δικαιολογητικών και να κλείσουν ραντεβού στην Ενότητα: Ραντεβού Αίτησης στην καρτέλα Επεξεργασίας της Αίτησής τους.

Η πλατφόρμα στην οποία καλείται ο υποψήφιος να συνδεθεί για την εξεταστική διαδικασία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://tee–exams.tee.gr/

Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει αναρτημένο το εγχειρίδιο χρήσης με οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσης και τις λειτουργίες της πλατφόρμας.

Για τη σύνδεση θα χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί (username και password) που έχουν ήδη χορηγηθεί από το ΤΕΕ, για την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Υποβολής Δικαιολογητικών. Το username θα ακολουθείται από τους χαρακτήρες “@tee-exams.tee.gr”. Για παράδειγμα, εάν το όνομα χρήστη είναι exams12345, στην πλατφόρμα εισάγεται το “exams12345@tee-exams.tee.gr” και αυτούσιο το password του λογαριασμού.

Δίνεται, σε όλους τους υποψήφιους, η δυνατότητα εισόδου σε ένα εικονικό δοκιμαστικό δωμάτιο (https://tee-exams.tee.gr/test-room) με τα ίδια χαρακτηριστικά του δωματίου της εξέτασης, προκειμένου να ελέγξουν την διαδικασία εισόδου και λειτουργίας του μικροφώνου και της κάμερας του Η/Υ τους και να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες του (public/private chat, screen sharing, take presenter).

Συστήνεται η σύνδεση του εξεταζόμενου να γίνει από ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να διαθέτει αρκετή ευελιξία στις κινήσεις του για την παρουσίαση της εργασίας του και από γρήγορη και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος χαμηλής ποιότητας σήματος κατά την εξέταση.

Το URL δωματίου (βήμα 5) θα αποστέλλεται στους υποψήφιους με email/SMS την προηγούμενη ή την ημέρα της εξέτασης λίγες ώρες πριν το προκαθορισμένο ραντεβού.

Οι εξεταζόμενοι συνδέονται στην πλατφόρμα (βήματα 1-11 στο εγχειρίδιο) την ώρα του προκαθορισμένου ραντεβού. Αν π.χ. η ώρα εξέτασης είναι 16:00 θα πρέπει να κάνουν αίτημα συμμετοχής στις 16:00 (βήμα 7) προκειμένου να δηλώσουν την παρουσία τους. Δεν παίρνουν έγκριση όλοι αυτόματα για την είσοδό τους στο δωμάτιο. Παίρνει έγκριση και εισέρχεται ένας-ένας και ακολουθεί η ταυτοποίησή του από τον γραμματέα, για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει άμεσα διαθέσιμη ταυτότητα (ή διαβατήριο) την οποία και θα επιδείξει στην κάμερα.

Όσοι βρίσκονται σε αναμονή για την είσοδό τους στο δωμάτιο, θα πρέπει να παρατηρούν την οθόνη του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή αν παραμένει το μήνυμα του βήματος 7. Το μήνυμα αυτό σημαίνει ότι το αίτημά τους είναι ορατό στον γραμματέα και θα πρέπει να αναμένουν την έγκρισή του. Δεν πατάμε ανανέωση της ιστοσελίδας και δεν πάμε μπρος-πίσω στις σελίδες του browser.

Δεδομένης της δυσκολίας χειρισμού από εξεταστές και εξεταζόμενο ταυτόχρονα σε απομακρυσμένο περιβάλλον πολυσέλιδων εργασιών, αλλά και του όγκου τους ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι πολλά MB και ενδεχομένως να προκαλέσει καθυστέρηση η ηλεκτρονική υποβολή τους την ώρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μία πιο συνοπτική μορφή της εργασίας τους στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Υποβολής Δικαιολογητικών η οποία και θα χρησιμοποιηθεί την ώρα της εξέτασης. Η σύνοψη αυτή μπορεί να είναι 5-10 σελίδες (σε μορφή .pdf) και θα αποτελείται από επιλεγμένες σελίδες της διπλωματικής εργασίας, βασικά και χαρακτηριστικά σημεία επιγραμματικά αποτυπωμένα (bullets), διαγράμματα ή/και σχέδια που περιλαμβάνονται στη διπλωματική εργασία, προκειμένου οι εξεταστές να μπορέσουν να σχηματίσουν, μία σε ικανοποιητικό βαθμό, άποψη για την επιστημονική της επάρκεια χωρίς να ανατρέξουν στο σύνολό της.

Οι διπλωματικές εργασίες θα πρέπει να παραμένουν αποθηκευμένες στον υπολογιστή του εξεταζόμενου στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που οι εξεταστές θελήσουν να δουν κάτι περισσότερο θα χρησιμοποιηθεί το αρχείο (ή τα αρχεία) του συνόλου της διπλωματικής εργασίας με screen sharing.

Η σύνοψη θα πρέπει να έχει υποβληθεί από τους υποψηφίους στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή που υποβλήθηκαν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και στον τύπο αρχείου Περίληψη Διπλωματικής (χωρίς να ακυρώσουν την περίληψη που έχουν ήδη υποβάλει) μέχρι την Κυριακή 28.2.2021. Η ονομασία του αρχείου θα πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου με λατινικούς χαρακτήρες (πχ Papadopoulos_Stefanos).


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP