Ανακοίνωση για την Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:“Aνάρτηση Δασικού Χάρτη στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας”.

Όσοι δεν έχετε λάβει ενεργό σύνδεση για την Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:“Aνάρτηση Δασικού Χάρτη στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας” παρακαλούμε ελέγξτε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας.


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP