Πλατφόρμα Δήμου Αγρινίου “e-Οικονομική Ταυτότητα Δημότη”

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που θα επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου (agrinio.gov.gr), και θα μπουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα μέσω των κωδικών taxis, θα μπορούν να λάβουν χρήσιμη πληροφόρηση και να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποθέσεις

Δείτε επεξηγηματική παρουσίαση της εφαρμογής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου εδώ

Η διεύθυνση url της πλατφόρμας είναι η κάτωθι:

https://agrinio.gov.gr/ticket/login_agrinio.php

 

       
  

 


 

TOP