Δελτίου Τύπου – Συνάντηση του Δημάρχου Αγρινίου με την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δημάρχου Αγρινίου κ. Γεωργίου Παπαναστασίου, του Προέδρου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Στυλιανού Μπλέτσα, καθώς και μελών της της Δ.Ε. Επιτροπής του ΤΕΕ και συγκεκριμένα των κ.κ.Ν. Μασίκα, Π. Ψυλλιά, και Κ. Παπαθανασίου, πραγματοποιήθηκε στις 22/06/2020 στο Δημαρχείο Αγρινίου, κατά την οποία υπήρξε αμφίπλευρη ενημέρωση για ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα τεχνικών θεμάτων, στο πλαίσιο της συνεχούς θεσμικής συνεργασίας των δυο φορέων.

O κ. Παπαναστασίου ενημέρωσε τους εκπροσώπους του ΤΕΕ Αιτωλοκαρνανίας σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις σε επίπεδο υποδομών στο Δήμο Αγρινίου, αναφερόμενος στις πεζοδρομήσεις και το θετικό αντίκτυπο, που αναμένεται να έχουν στο πολεοδομικό κέντρο της πόλης, καθώς και στην πρόβλεψη δημιουργίας δικτύου ποδηλατοδρόμων στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στροφής προς τις περιβαλλοντικά φιλικές μετακινήσεις, με την είσοδο των ηλεκτρικών ποδηλάτων και τη δημιουργία ειδικών χώρων στάθμευσης αυτών, να αποτελούν μέρος αυτού του σχεδιασμού.

Επιπροσθέτως, ο Δήμαρχος Αγρινίου ανέλυσε ενδελεχώς όλα τα νέα δεδομένα σχετικά με το Πάρκο Αγρινίουκαι τις προβλέψεις της σχετικής μελέτης,  που κατόπιν επίπονων προσπαθειών του ιδίου και των συνεργατών του, σύντομα θα εισαχθεί σε τροχιά υλοποίησης.  Παράλληλα προανήγγειλε τεχνικές παρεμβάσεις στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, που θα συμπεριλάβουν – μεταξύ άλλων – και την αναβάθμιση του αποχετευτικού δικτύου με τη μετατροπή του από παντορροϊκό σε χωριστικό, προκειμένου να μπορεί να παραλαμβάνει με επάρκεια το υδραυλικό φορτίο των όμβριων υδάτων.

Ο κ. Παπαναστασίου ακόμη, υπογράμμισε τις νέες,αναπτυξιακές δυνατότητες που θα προσδώσουν σε όλο το Δήμο Αγρινίου η εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, όπως αυτά προβλέπονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάνοντας παράλληλα, ιδιαίτερη μνεία στις προσπάθειες, που καταβάλλει ο Δήμος για την αξιοποίηση των καπναποθηκών Παπαπέτρου, καθώς και του αρχοντικού Σοχωρίτη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο κ. Μπλέτσας από την πλευρά του χαιρέτισε τις ενέργειες του Δήμου Αγρινίου για την τεχνική αναβάθμιση των υποδομών του και έδωσε έμφαση στον ακόμα πιο ενεργό ρόλο, που πρέπει να διαδραματίσει το ΤΕΕ Αιτωλοκαρνανίας στα τεχνικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα ζήτησε να συμπεριληφθεί το ΤΕΕ στους φορείς, που θα συνδιαμορφώσουν τις προβλέψεις για τις χωροθετήσεις και τον τρόπο λειτουργίας του Βιομηχανικού Πάρκου στο Αγγελόκαστρο ώστε να συμβάλλει με επιστημονική μεθοδολογία, τόσο στην εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, όσο και στην κατάθεση συγκεκριμένης δέσμης προτάσεων αφ’ ενός γιατη δημιουργία περισσότερων ελεύθερων, κοινόχρηστων χώρων εντός του  Δ. Αγρινίου και αφ’ ετέρου για την πλήρη αξιοποίηση της λίμνης Τριχωνίδας.

Κατόπιν της σχετικής συζήτησης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα, διαπιστώθηκε πλήρης σύμπτωση απόψεων και οι δύο φορείς συναποφάσισαν την προετοιμασία και υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων, στο πλαίσιο των οποίων αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω εξειδίκευση των επιστημονικών προτάσεων του ΤΕΕ, προκειμένου να υλοποιηθούν με απόλυτη επιτυχία, οι κοινοί στόχοι Δήμου Αγρινίου και ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για τη διαρκή αναβάθμιση του Δήμου και την αναπτυξιακή του προοπτική.

Φωτογραφία

TOP