Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την Ανάθεση Μελετών

Δείτε την ανακοίνωση εδώ


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP