Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» 

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (β’ φάση).

Oι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail prd6a@uth.gr μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 (λήξη β΄φάσης υποβολής αιτήσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  http://www.prd.uth.gr/m_urudre/  ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ.: 24210-74422, 74457, e-mail: prd6a@uth.gr).

Δείτε παρακάτω την σχετική Προκήρυξη, την Αίτηση Συμμετοχής και τον Πίνακα επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων.
Προκήρυξη
Αίτηση συμμετοχής

Πίνακας Επιλεγμένων Βιογραφικών Στοιχείων

 

       
  

 


 

TOP