Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Παράκτια διάβρωση: αίτια και βιωσιμότητα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής».

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Παράκτια διάβρωση: αίτια και βιωσιμότητα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής».

Δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ

 

       
  

 


 

TOP