Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α΄και Β΄ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

To TEE Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4759/2020 και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 120 του Ν. 4819/2021, καλείται να συμμετέχει με εκπροσώπους του στην συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Α΄ και Β΄ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Καλούμε τους συναδέλφους Πολιτικούς, Αρχιτέκτονες, Αγρονόμους & Τοπογράφους ή Χωροτάκτες – Πολεοδόμους Μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, με δεκαετή εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας που επιθυμούν να οριστούν ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α΄ και Β΄ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας να δηλώσουν την πρόθεσή τους με αίτησή τους συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο φαξ: 26410-31506 ή στο email: tee_ait@tee.gr έως την Τρίτη 3 Μαϊου 2022. 

       
  

 


 

TOP