Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με αντικείμενο:  «Σκοπιμότητα και τρόποι ανάδειξης και εξωραϊσμού του Μνημείου των 120 Eκτελεσμένων τη Μεγάλη Παρασκευή του 1944 στην Αγία Τριάδα»

«Σκοπιμότητα και τρόποι ανάδειξης και εξωραϊσμού του Μνημείου των 120 Eκτελεσμένων τη Μεγάλη Παρασκευή του 1944 στην Αγία Τριάδα»

Προοπτικό Σχέδιο

 

       
  

 


 

TOP