Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος: “Καθορισμός τιμήματος Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας”

Δείτε την απόφαση εδώ

 

                    

       
  

 


 

TOP