Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 του Ν. 4495/2017, όπως ισχύει

Δείτε το υπ΄αριθμ. πρωτ.: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/61939/2576/25-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: “Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 του Ν. 4495/2017, όπως ισχύει
  

 


 

TOP