Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης : «Οριστική μελέτη υποδομών και αναδομών Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Βόνιτσας»

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

TOP