ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Δυο θέσεις ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για τη Διεύθυνση Συντήρησης Λειτουργίας και Εκτέλεσης Έργων

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

       
  

 


 

TOP