Γραμμές δόμησης εκατέρωθεν των υδατορεμάτων

Συνάδελφοι

Δείτε το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 299/3-2-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου με θέμα: “Γραμμές δόμησης εκατέρωθεν υδατορεμμάτων” εδώ.

       
  

 


 

TOP