ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με κριτήριο να συνδράμει στον ευχερέστερο ορισμό πραγματογνωμόνων από τα δικαστήρια προχώρησε με την υπ΄αριθμ. 156/23-09-2020 απόφαση της Δ.Ε. στην κατάρτιση καταλόγου Πραγματογνωμόνων Δικαστηρίου. Στα πλαίσια επικαιροποίησης του καταλόγου αυτού

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι συνάδελφοι  Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων (Πολιτικοί, Αρχιτέκτονες, Αγρονόμοι & Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί, Ηλεκτρονικοί, Χωροταξίας & Πολεοδομίας, Παραγωγής & Διοίκησης, Ορυκτών Πόρων, Μεταλλειολόγοι και Μηχανικοί Περιβάλλοντος) μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας που επιθυμούν να στελεχώσουν τον ως άνω κατάλογο, προκειμένου να είναι υποψήφιοι πραγματογνώμονες όταν αυτοί ορίζονται από Δικαστήρια, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους, στο fax: 2641031506 ή στο email: tee_ait@tee.gr, έως την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022.

 Προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον πέντε ετών από την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ.

Διευκρινίζεται ότι, όσοι συνάδελφοι μετέχουν ήδη στον ως άνω Κατάλογο δεν απαιτείται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.

Έντυπο αίτησης

       
  

 


 

TOP