Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Το ΤΕΕ προκηρύσσει τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε λεπτομέρειες για την διαδικασία εδώ

TOP