Μεθοδολογία Οριοθέτησης Οικισμών

Δείτε την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/73670/1765/2022 (ΦΕΚ 3733/Β/14-7-2022) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας εδώ

 

       
  

 


 

TOP