Συνέντευξη του Προέδρου ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για τις τρέχουσες δράσεις του Τμήματος στον Ραδιοφωνικό Σταθμό “Δυτικά FM” και τη δημοσιογράφο Δήμητρα Λαοποδη

Συνέντευξη του Προέδρου ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για τις τρέχουσες δράσεις του Τμήματος στον Ραδιοφωνικό Σταθμό “Δυτικά FM” και τη δημοσιογράφο Δήμητρα Λαοπόδη

       
  

 


 

TOP