Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)

Δείτε την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/48772/527/22-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας : ” Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)” .

TOP