Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου : «Κατασκευή Νέου Αγωγού Υδροδότησης Αγρινίου – Αναβάθμιση Συστήματος Διύλισης Διυλιστηρίου Σπολάϊτας – Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων»

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

TOP