Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου : «Καθαρισμοί και Συντήρηση Υφιστάμενων Έργων στο Δευτερεύον Υδρογραφικό Δίκτυο Αιτωλοακαρνανίας»

Δείτε την ανακοίνωση εδώ


 
 
 

 

TOP