Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες του ΚΟΙ.Π.Α. του Δήμου Αγρινίου

Δείτε την περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου” για τα έτη 2022-2023 εδώ

 

       
  

 


 

TOP