Οδηγίες προς τους συναδέλφους Μηχανικούς που υποβάλλουν μελέτες για έλεγχο από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά την από 1/2021 λειτουργία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες τηλεδιάσκεψης και ανάρτησης των σχεδίων και εγγράφων των μελετών στο Σύστημα e-adeies του Τ.Ε.Ε., έχουν προκύψει ορισμένα ζητήματα. Τα  ζητήματα αυτά σχετίζονται περισσότερο με την ορθή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιαστική απεικόνιση των μελετών και λιγότερο με θέματα ουσίας.

Προκειμένου λοιπόν να διευκολύνεται το έργο του Συμβουλίου και να μην προκύπτουν καθυστερήσεις στον έλεγχο των μελετών λογω σχεδιαστικών παραλείψεων και λαθών, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Λογω αναγκαστικής υποβολής των σχεδίων σε μορφή pdf, διαδικασία η οποία γίνεται μέσω Η/Υ και των χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων, AUTOCAD, κλπ. τα σχέδια πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά σε μορφή ασπρόμαυρη (Β+W). Χρώμα, θα υπάρχει μονο στις όψεις και όπου απαιτείται στο Διάγραμμα Δόμησης.
 2. Έπιπλα και εξοπλισμός, θα αποτυπώνονται μονο σε δισδιάστατη μορφή (2d) και όχι σε τρισδιάστατη προβολή (3d).
 3. Κατά την εκτύπωση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα πάχη γραμμών ώστε να ξεχωρίζουν τα τεμνόμενα από τα προβαλλόμενα στοιχεία.
 4. Οι όψεις θα είναι υποχρεωτικά με χρώμα (βαμμένες), με σημειωμένους τους κωδικούς χρωμάτων. (Εταιρεία και κωδικός).
 5. Οι όψεις θα πρέπει να συνοδεύονται με πίνακα υλικών.
 6. Είναι απαραίτητη η τρισδιάστατη απεικόνιση, όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές σύνταξης του Διαγράμματος κάλυψης.
 7. Πολύ «βαριά» σχέδια, θα πρέπει να μετατρέπονται σε μικρότερου μεγέθους ώστε να «ανοίγουν» πιο εύκολα, και οπωσδήποτε μικρότερα από 5 ΜB.
 8. Ακραίες επιλογές χρωματισμών ιδιαίτερα στα εκτός σχεδίου Πόλεως και μεγάλου μεγέθους κτίρια, όπως Αποθήκες, Βιοτεχνικά – Βιομηχανικά κτίρια,  θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες, και όχι με την γενική αναφορά «…προσαρμόζεται αρμονικά στο περιβάλλον» (sic)!
 9. Για να μην προκύπτουν προβλήματα κατά τη διαδικασία του uploading μεταξύ των μελετών, καλό είναι το κάθε σχέδιο που υποβάλλεται να φέρει το όνομα του ιδιοκτήτη, το είδος σχεδίου και την ημερομηνία υποβολής, ώστε να μη συγχέεται με προγενέστερες αναρτήσεις.

     Με μορφή του τύπου: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ_ΝΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ_ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ_01-02-2022.pdf

Επισης, όσον αφορά στις αιτιολογικές εκθέσεις:

 1. Να αιτιολογείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ο λόγος εισαγωγής της μελέτης στο Σ.Α. προς γνωμοδότηση.
 2. Να αιτιολογείται η προτεινόμενη χωροθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο, η ένταξη του έργου στο περιβάλλον και η ενσωμάτωση της κατασκευής.
 3. Να αναλύεται και να αξιολογείται η εφαρμογή των ισχυόντων Όρων, Ειδικών Διαταγμάτων, και περιορισμών Δόμησης της περιοχής, σε σχέση με την προτεινομένη μελέτη.
 4. Να αιτιολογείται η ικανοποίηση των απαιτήσεων της αισθητικής σε σχέση με τη σύνθεση των όγκων,  τις όψεις, και εν γένει τα ορατά τμήματα της μελέτης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα μειωθούν οι ανάγκες επανυποβολής των μελετών,  και η διεκπεραίωση θα γίνεται με καλύτερο και ταχύτερο τρόπο.

Παρεμπιπτόντως, το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιτωλοακαρνανίας, θα ήθελε να επισημάνει τη συνεχώς βελτιουμένη ποιότητα των υποβαλλόμενων μελετών, πράγμα που αντικειμενικά συμβάλλει σε συνεχώς βελτιούμενο δομημένο περιβάλλον, προς όφελος της κοινωνίας. 

Οι συντάξαντες                                                       Η αντιπρόεδρος του ΣΑ

Δημήτρης Παπακωνσταντινου,                                   Λαμπρινή Κοντόβα

Αρχιτέκτων Μηχανικός                                              Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μέλος Σ.Α. Αιτωλ/νιας

Εκπρόσωπος ΤΕΕ

Ιωάννης Κοργιαλάς

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μέλος Σ.Α. Αιτωλ/νιας

Εκπρόσωπος Σ.Α.

 

       
  

 


 

TOP