Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός από Τεχνική Εταιρεία

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία με έδρα το Αγρίνιο Μηχανολόγος Μηχανικός για εργασία γραφείου (σχέδια, επιμετρήσεις, λογαριασμοί κ.λ.π.) . Δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο επικοινωνίας: 2641057769 

 

       
  

 


 

TOP