Ανακοίνωση σχετικά με τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Νοέμβριου 2020

Δεδομένης της υφιστάμενης, αλλά και της επικείμενης ένταξης ορισμένων Περιφερειακών Ενοτήτων στο τέταρτο επίπεδο προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη μετακίνηση από και προς τα εξεταστικά κέντρα, ενός αριθμού Εξεταζόμενων και Μελών των Εξεταστικών Επιτροπών.

Για τον σκοπό αυτό το ΤΕΕ προτίθεται να χορηγήσει ειδικές Βεβαιώσεις στους ενδιαφερόμενους, με σαφή αναγραφή της ημερομηνίας  εξέτασης και του τόπου προορισμού ενός εκάστου, τις οποίες θα υποχρεούνται να φέρουν κατά τη μετακίνησή τους.

Οι Βεβαιώσεις, θα είναι διαθέσιμες προς εκτύπωση εντός της ημέρας, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, στην καρτέλα της Επεξεργασίας των Αιτήσεων και την ενότητα Έγγραφα Αίτησης (Τύπος Εγγράφου: Λοιπά Έγγραφα).

Σημείωση: Η Βεβαίωση θα είναι διαθέσιμη μόνο για όσους έχουν πάρει έγκριση από το ΤΕΕ και έχουν κλείσει ραντεβού, δηλαδή η κατάσταση της αίτησής τους είναι: Σε εξέταση.

Τα Μέλη των Εξεταστικών Επιτροπών μπορούν να λαμβάνουν την ειδική Βεβαίωση από το αντίστοιχο Εξεταστικό Κέντρο.


 
 
 

 

TOP