Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για την ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας για την εγγραφή αποφοίτων κολεγίων σε επαγγελματικούς φορείς

Η Διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ ΠΤ Αιτ/νιας, στην 19η συνεδρίασή της, μετά την αιφνιδιαστική κίνηση της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως να περάσει εκπρόθεσμα από τη Βουλή τροπολογία η οποία αναρτήθηκε και σε ΦΕΚ, μέσω της οποίας προβλέπεται αυτόματη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων αποφοίτων κολεγίων με τα διπλώματα των Ελλήνων Μηχανικών, πήρε την παρακάτω απόφαση:

  1. Δηλώνει την υποστήριξή της και συντάσσεται απόλυτα με την απόφαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η οποία:

Α. Καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει την κατάπτυστη νομοθετική ρύθμιση

Β. Δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε ενέργεια προκειμένου να μην προχωρήσει η εγγραφή αυτών των αποφοίτων μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ

– να προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών και δικαστικών αρχών, ώστε να ακυρωθεί η προωθούμενη ρύθμιση

– από κοινού με τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ να αναλάβει κοινές πρωτοβουλίες μαζί με τα άλλα Επιμελητήρια και τους επιστημονικούς συλλόγους των μηχανικών και να συντονίσει τη δράση του ΤΕΕ με τα πολυτεχνεία και τις πολυτεχνικές σχολές, να προχωρήσει σε νέου τύπου δράσεις κινητοποιήσεων υπό το συντονισμό αυτό.

2. Ζητάει την άμεση αναστολή/κατάργηση του επίμαχου ΦΕΚ, το οποίο ισοπεδώνει τα διπλώματα των Μηχανικών.

3. Καλεί τους βουλευτές όλων των κομμάτων του νομού μας να τοποθετηθούν άμεσα επί του θέματος

4. Καλεί τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών να τοποθετηθεί επί του θέματος

5. Απαιτεί την ύπαρξη διπλώματος πανεπιστημιακού επιπέδου ως μοναδική προϋπόθεση για την πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα με όλα τα δικαιώματα και χωρίς καμία κατηγοριοποίηση.

6. Απαιτεί την κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων και πιστοποιήσεων για απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από οποιοδήποτε φορέα πιστοποίησης, κρατικό ή ιδιωτικό πλην του ΤΕΕ.

7. Καλεί τα επιμελητήρια και τους επιστημονικούς συλλόγους της περιοχής μας σε κοινή δράση και κλιμάκωση σε περίπτωση που δεν καταργηθεί το επίμαχο ΦΕΚ


 


 

 

 

  
 
 

 

TOP