Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

TOP