Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Αστική Ανάπλαση εντός Ιστορικού Κέντρου Πόλεως Ναυπάκτου»

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης

TOP