Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Νέας Καμαρίνας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας»

Ανακοίνωση

TOP