Ζητείται προσωπικό για την στελέχωση του Γραφείου Κτηματογράφησης στο Αγρίνιο

Το Γραφείο Δοξιάδη ζητά προσωπικό για την στελέχωση του Γραφείου Κτηματογράφησης στο Αγρίνιο. Οι διαθέσιμες θέσεις θα στελεχωθούν από Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους ΤΕ, Δικηγόρους και Πληροφορικούς.

Αποστολή Βιογραφικών και τυχόν συστατικών επιστολών στο e-mail: stephanou@doxiadis.com  με εμφανές το Γραφείο Κτηματογράφησης για το οποίο ενδιαφέρεστε.

TOP