Πόρισμα Ομάδας Εργασίας για την Διερεύνηση της Επικινδυνότητας στην Ε.Ο. Αγρινίου – Μεσολογγίου στο τμήμα από τον κόμβο Παναιτωλίου έως την περιοχή του ΚΕΤΕΚ –ΟΑΕΔ και προτάσεις για την άρση της

Δίδεται σήμερα στην δημοσιότητα το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, η οποία κλήθηκε από την Δ.Ε. να διερευνήσει την επικινδυνότητα του οδικού άξονα από τον κόμβο Παναιτωλίου έως το κτιριακό συγκρότημα ΚΕΤΕΚ – ΟΑΕΔ και να προτείνει λύσεις για την άρση της.

Συνολικά η ομάδα εργασίας προσδιόρισε 9 σημεία του δρόμου, που χρήζουν  επεμβάσεων και πρότεινε 5 κυκλικούς κόμβους , 3 πεζογέφυρες και 3 ισόπεδες παρεμβάσεις.

Συμπερασματικά αναφέρεται, ότι η ΕΟ5 έγινε για ένα μικρότερο Αγρίνιο, που δεν αλληλεπιδρούσε μαζί της. Με την πάροδο του χρόνου τα δεδομένα άλλαξαν και πλέον δεν εξυπηρετούνται μόνο υπεραστικές διαδρομές αλλά περιαστικές και αστικές.

Συστήνεται ο άξονας αυτός να μετατραπεί σε αστική λεωφόρο σε συνδυασμό με την πρόταση Ράδου για τον Νότιο Περιφερειακό Αγρινίου, ο οποίος θα μπορούσε να ενταχθεί στο Εθνικό Δίκτυο.

Η ομάδα εργασίας εξέτασε όλες τις εναλλακτικές λύσεις και κατέληξε στις πιο άμεσα εφαρμόσιμες, οι οποίες είναι δυνατόν να υλοποιηθούν χωρίς υπέρογκους προϋπολογισμούς εργασιών και μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως,  όπως αυτό έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα σε όλη την έκταση  του τμήματος της Ε.Ο., που αναφέρεται.

Οι παρεμβάσεις, που προτείνονται θα επηρεάσουν θετικά την καθημερινότητα τόσο των χρηστών της ΕΟ5, όσο και των επιχειρήσεων που βρίσκονται κατά μήκος αυτής, αφού στόχο έχουν την αποτροπή των ατυχημάτων και την διευκόλυνση της πρόσβασης σε κομβικά σημεία της ΕΟ5, τόσο από πεζούς όσο και από οχήματα.

Πόρισμα Ομάδας Εργασίας 

 

 

 

TOP