Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Αιτωλοακαρνανίας

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του νεοσυσταθέντος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων του νομού Αιτωλοακαρνανίας, συνεδρίασε παρόντων των μελών: Κοργιαλά Ιωάννη, Μπαρμπαγιάννη Βασιλείου, Παπακωνσταντίνου Δημητρίου και Φραγκούλη Λεωνίδα (με απαρτία 4/5), στα γραφεία του ΤΕΕ Αιτωλ/νίας στις 24 Ιανουαρίου 2019 και αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει, με βάση τα άρθρα 9, 13, 14 και 15 του με αριθμό 2 από 11‐1ου‐2019 Καταστατικού Ίδρυσης το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, την πρώτη Γενική Συνέλευση με αντικείμενο την υποβολή υποψηφιοτήτων και την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΤΕΕ Αιτωλ/νίας τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 17:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε με τα παρόντα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.

Στη γενική συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί, θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες για την εκλογή μελών. Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο. Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων θα στηθούν δυο κάλπες: Μια στα γραφεία του ΤΕΕ στο Αγρίνιο, και μια στη Ναύπακτο στα γραφεία του υπό κατάργηση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν όλοι οι Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ που έχουν έδρα εργασίας στην Περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (άρθρο 4 του Καταστατικού Ίδρυσης). Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα στους συναδέλφους της επιστολικής ψήφου. Για να γίνει αυτή αποδεκτή, πρέπει ο φάκελος να φέρει σφραγίδα Ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς μέχρι και 5 ημέρες πριν την καθορισμένη (από την Γ.Σ.) ημερομηνία εκλογών. Προϋπόθεση επίσης αποτελεί η ταυτόχρονη ή προγενέστερη αποστολή αποδεικτικού καταβολής του ποσού του δικαιώματος εγγραφής ‐ το οποίο θα καλύπτει και την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος έτους ‐ των 25 ευρώ.

Τα μέλη που έχουν ήδη καταβάλει το ποσό αυτό, στα πλαίσια της ίδρυσης του συλλόγου, θεωρούνται ταμειακά ενήμερα για το έτος 2019.

Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλ, fax, mail, blog, fb, κλπ), του τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης των εγγραφών καθώς και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής της επιστολικής ψήφου θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την Γενική Συνέλευση.

Αγρίνιο 31/01/2019

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

TOP