Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της μελέτης: «Περιβαλλοντική, Γεωτεχνική, Τοπογραφική, Οδοποιϊας και Υδραυλική Μελέτη και Προτάσεις Σύνδεσης της Ν.Ε.Ο. Κουβαρά – Αστακού με την Ε.Ο. 30 Μπαμπίνης – Μύτικα και Παράκαμψη Αρχοντοχωρίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας»


Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης


TOP