Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Σχεδίου Πόλης»

Ανακοίνωση

TOP