Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της μελέτης: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ –ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 23 (ΤΜΗΜΑ ΓΟΛΕΜΙ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ :ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΤΙΚΑ ΒΡΑΧΙΑ)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

TOP