Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της μελέτης: «Περιβαλλοντική, Τοπογραφική, Οδοποιϊας και Στατική Μελέτη Διαπλάτυνσης Γέφυρας “ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ” Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου Π.Ε. Αιτ/νίας”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

TOP