Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας διαδικασίας, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης της μελέτης: «Μελέτες Αποκατάστασης Κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας»

Ανακοίνωση

TOP