Επανάληψη και Τροποποίηση της Πρόσκλησης στην 6η Συνεδρίαση για το έτος 2019 του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Αιτ/νίας (Σ.Α ΑΙΤ/ΝΙΑΣ).

Πρόσκληση

TOP